Goralenvolk.


Zakopane w okresie okupacji niemieckiej zostało włączone do Generalnego Gubernatorstwa. Niemcy ze stolicy Podhala stworzyli zamknięte miasto, w którym mogli przebywać tylko stali mieszkańcy. Przemieszczanie po nim wymagało posiadanie specjalnej przepustki.

Zgodnie z planami nazistów Zakopane miało stać się ośrodkiem wypoczynkowym dla funkcjonariuszy i urzędników GG. W celu realizacji polityki germanizacji miasta ustanowiono nową kategorię narodowościową – Górali (Goralenvolk). Propaganda niemiecka pisała o nich jako o szczepie germańskim, mieszkającym w górach. Koncepcja Goralenvolku – „narodu góralskiego” – była od samego początku ideą stricte niemiecką. Główną oś stanowiła chęć wciągnięcia społeczności polskich górali do współpracy z okupantem w latach II wojny światowej.

Aby zyskać przychylność społeczeństwa, okupanci pozyskali do współpracy przedwojennych działaczy, pochodzących ze znanych i uznawanych rodzin góralskich takich jak: Andrzeja Krzeptowskiego, Stefana Krzeptowskiego, Wacława Krzeptowskiego oraz Józefa Cukiera. Niemcy, tak jak w innych częściach okupowanej Polski, tłumili każdy przejaw sprzeciwu wobec działań prowadzonych przez nich. (źródło IPN)

W filmie „Biała odwaga” poruszany jest wątek historyczny nazistowskiego Podhala, który jednak nie jest szerzej rozwinięty. Dla osób, które po raz pierwszy spotykają się z tym tematem, będzie raczej mglisty. Zachęcam cię do poznania tej niezwykle ciekawej historii, warto zajrzeć do materiałów IPN.